ออกแบบ

พณ.มอบรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี65

ข่าวออกแบบ

พาณิชย์มอบรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี65 พร้อมเปิดตัวผู้ชนะรางวัล DEmark Grand Prix เชิดชูเกียรติ SMEs ไทย นำการออกแบบสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจสู่สากล

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กรมฯ จัดพิธีมอบรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 (Design Excellence Award 2022) หรือ รางวัล DEmark

เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ประกอบการและนักออกแบบไทยที่ประสบความสำเร็จด้านการออกแบบดีเด่น ในสาขาต่างๆ ในปีนี้ จำนวน 90 รายการ และเปิดตัวรางวัลพิเศษ DEmark Grand Prix ในวาระครบรอบ 15 ปีของรางวัล DEmark

โดยมอบรางวัลให้กับผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ 11 รายการ ที่สามารถสะท้อนคุณค่าในหลากหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จของงานออกแบบไทยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ยกระดับสินค้าและบริการไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายผ่านเครื่องหมายรับรอง DEmark ใบเบิกทางสู่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ข่าวออกแบบวันนี้

ซึ่งโครงการ DEmark ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการค้า

ตลอดจนให้ความสำคัญในเรื่องการออกแบบที่มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วยความพร้อมและความมั่นใจ

โดยรางวัล DEmark 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Step forward to the future of impactful Design ดีไซน์ก้าวหน้า สู่สิ่งใหม่” เฟ้นหาผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนคุณค่าของงานออกแบบที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และวิถีแห่งอนาคตด้วยพลังของนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ เพื่อยกระดับสินค้าและบริการของไทยได้ก้าวขึ้นอีกขั้น ในปีนี้ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด กว่า 500 ผลงานทั่วประเทศ ครอบคลุม 7 ประเภทอุตสาหกรรมการออกแบบ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในเวทีโลก

ได้แก่ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ และกลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน โดยมีผลงานที่ผ่านคุณสมบัติผู้สมัคร 405 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบในสาขาต่างๆ ในปีนี้ จำนวน 90 รายการ

ในภาพรวมแนวโน้มของสินค้าและการออกแบบไทยมุ่งพัฒนาไปในด้านการออกแบบเพื่อความยั่งยืนที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Design for Sustainability) มีการนำเอา Soft Power ของประเทศ เช่น วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยมาสร้างจุดเด่นให้กับสินค้า ร

รวมทั้งการนำ Smart Technology มาผสมผสานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานออกแบบไปอีกขั้น โดยผลงานการออกแบบไทยที่น่าสนใจที่คว้ารางวัล DEmark ในปีนี้ ได้แก่ รถมอเตอร์ไซต์ EV แบรนด์ Stallions ออกแบบโดย dots studio ผลงานเก้าอี้นั่งพื้น BAI-FERN Chair แบรนด์โยธกา ที่นำจุดเด่นเทคนิคสานสร้างคุณค่าให้เก้าอี้สำหรับนั่งพื้น ผลงานชุดสมุดและปากกาอัจฉริยะ (ZEQUENZ Smart Set) ที่สามารถส่งข้อความหรือภาพวาดจากสมุดสู่หน้าจอมือถือได้ด้วยเทคโนโลยี Ncode ผลงานการออกแบบตกแต่งภายในร้านอาหารข้าวใหม่ปลามัน

โดย หจก.กรกต อินเตอร์เนชั่นนอล ที่นำเทคนิคการผูกและมัดแบบเงื่อนชาวประมง ใช้แนวคิด BCG ผสานภูมิปัญญาการออกแบบช่วยเหลือชุมชนให้มีอาชีพ ผลงานโปสต์การ์ดพยัญชนะไทย โดยบริษัท อังกูร ออกแบบ สิ่งของ จำกัด การออกแบบพยัญชนะ 44 ตัว ในรูปแบบโปสต์การ์ดที่ส่งเสริมความเป็นไทยและส่งออกศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในรูปของงานดีไซน์ ผลงานบรรจุภัณฑ์นมแบรนด์แดรี่โฮม ที่มีรูปทรงคล้ายเหยือกที่ตั้งได้และสามารถรินนมได้หมดจนหยดสุดท้าย

โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามผลงานของผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ ทั้ง 7 ประเภทรางวัล รวม 90 ผลงาน ผ่านเว็บไซต์ demarkaward.net
ในวาระครบรอบ 15 ปี ของรางวัล DEmark จึงได้เพิ่มรางวัลพิเศษ “DEmark Grand Prix” เป็นรางวัลเกียรติยศมอบให้ผู้ประกอบการ/นักออกแบบที่ได้รับรางวัล DEmark ที่ผ่านมาที่สามารถแสดงผลลัพธ์การออกแบบที่โดดเด่นหลากมิติ ทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจ ความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยรางวัล”DEmark Grand Prix” มุ่งเน้นการสร้างต้นแบบแห่งความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพของงานออกแบบไทยสู่การยอมรับในระดับสากล และมีผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัล DEmark Grand Prix จำนวน 11 รายการ ได้แก่

1. บรรจุภัณฑ์ข้าว SRISANGDAO RICE (DEmark winner 2020)
ออกแบบโดย : บริษัท พร้อม ดีไซน์ เอเชีย จำกัด/ เจ้าของผลิตภัณฑ์: บริษัท ศรีแสงดาว ไรซ์ จำกัด

2. โคมไฟ UP LAMP (DEmark winner 2010)
ออกแบบโดย : นายนครินทร์ คําสีลา/ เจ้าของผลิตภัณฑ์: บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

3. ผลงานออกแบบ CHOUI FONG TEA CAFE’ (DEmark winner 2020)
ออกแบบโดย : บริษัท สถาปนิก ไอดิน จำกัด/ เจ้าของผลิตภัณฑ์: บริษัท ชาฉุยฟง จำกัด

4. เสื้อผ้าคอลเลคชั่น RE-PLEATS-PLASTIC : PHA KHAO MA (DEmark winner 2021)
ออกแบบโดย : ดร.กฤษณ์ เย็นสุดใจ/ เจ้าของผลิตภัณฑ์: มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

5. เก้าอี้ S MOOD (DEmark winner 2011)
ออกแบบโดย : นายอภิรัฐ บุญเรืองถาวร/ เจ้าของผลิตภัณฑ์: บริษัท พลัสเซนส์ จำกัด

6. ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (DEmark winner 2020)
ออกแบบโดย : บริษัท ดีพาร์ทเม้นท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด/ เจ้าของผลิตภัณฑ์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. โรงแรมศาลาบางปะอิน (DEmark winner 2021)
ออกแบบโดย : บริษัท ดีพาร์ทเม้นท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด/ เจ้าของผลิตภัณฑ์: บริษัท เดอะ ศาลา กรุ๊ป จำกัด

8. ของเล่นสนามจินตนาการ BLIXPOP PLAYGROUND FOR ALL (DEmark winner 2018)
ออกแบบโดย : นางสาวณัชชา โรจน์วิโรจน์/ เจ้าของผลิตภัณฑ์: บริษัท บลิกซ์ พ็อพ จำกัด

9. อาสาฟาร์มสเตย์ (DEmark winner 2020)
ออกแบบโดย : บริษัท ครีเอทีฟครูส์ จำกัด/ เจ้าของผลิตภัณฑ์: บริษัท รุ่งรักษ์จัน จำกัด.

10. ป้าแพร่ง (DEmark winner 2021)
ออกแบบโดย : บริษัท สถาปนิก ไอดิน จำกัด/ เจ้าของผลิตภัณฑ์ : ป้าแพร่ง อาร์ตโอสเทล

11. กล่องอาหารเพื่อคนทุกวัย (DEmark winner 2018)
ออกแบบโดย : นางสาวภาวิณี แว่วเสียงสังข์/ เจ้าของผลิตภัณฑ์ : บริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด

Tagged